โลโก้โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่

รหัสโรงเรียน : 710742

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี – หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 0896303834

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่