-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

รหัสโรงเรียน : 710689

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ชยางกูร หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 045858418

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

-- advertisement --