โลโก้โรงเรียนบ้านหนองมะทอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองมะทอ

รหัสโรงเรียน : 710750

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 083 -7282244

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองมะทอ