-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหิน

รหัสโรงเรียน : 710956

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045308242

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหิน

-- advertisement --