โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 710226

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 045231019

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)