โลโก้โรงเรียนบ้านหวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหวาง

รหัสโรงเรียน : 710197

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหวาง – ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 045370498

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหวาง