โลโก้โรงเรียนบ้านอีต้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอีต้อม

รหัสโรงเรียน : 710221

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 045-370486

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอีต้อม