-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 710965

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สมเด็จ ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-959831

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

-- advertisement --