โลโก้โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 710181

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 – บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 34320

โทรศัพท์ : 045-370491

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)