-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโอดนาดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโอดนาดี

รหัสโรงเรียน : 710969

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – บ้านโอด-ท่าเมือง ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-340229

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโอดนาดี

-- advertisement --