โลโก้โรงเรียนประชาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 710749

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเหล่าค้อ – ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาสามัคคี