-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 710051

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองมะนาว – ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาสามัคคี

-- advertisement --