โลโก้โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 710719

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)