โลโก้โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

รหัสโรงเรียน : 710003

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 ราชบุตร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045245301

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี