โลโก้โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าบาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าบาก

รหัสโรงเรียน : 710729

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าบาก