-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข

รหัสโรงเรียน : 710369

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านศรีสุข – ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข

-- advertisement --