-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

รหัสโรงเรียน : 710075

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 231 – โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 045383067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง

-- advertisement --