-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญจิราธร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญจิราธร

รหัสโรงเรียน : 710670

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาห้าง – สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340

โทรศัพท์ : 045-337043

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญจิราธร

-- advertisement --