-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำแคน

รหัสโรงเรียน : 710382

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคำแคน – ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ : 045370401

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำแคน

-- advertisement --