-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาดแต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาดแต้

รหัสโรงเรียน : 710069

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 146 กุดข้าวปุ้น-แก่งเค็ง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 045-370378

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาดแต้

-- advertisement --