-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตุ

รหัสโรงเรียน : 710073

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 – กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 045211073

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตุ

-- advertisement --