-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทม

รหัสโรงเรียน : 710340

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 หน้าโรงเรียน บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ : 045370396

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทม

-- advertisement --