-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนานวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนานวน

รหัสโรงเรียน : 710118

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 34170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนานวน

-- advertisement --