-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)

รหัสโรงเรียน : 710403

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาไฮ ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 ตระการ-พนา นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ : 0849628234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)

-- advertisement --