-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสงยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสงยาง

รหัสโรงเรียน : 710417

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสงยาง – สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34100

โทรศัพท์ : 045959111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสงยาง

-- advertisement --