-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 710426

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ : 045370626

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสมบูรณ์

-- advertisement --