-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบั่ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบั่ว

รหัสโรงเรียน : 710092

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 140 – แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 045959759

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบั่ว

-- advertisement --