-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหว้า

รหัสโรงเรียน : 710076

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 โนนสวาง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 0862539924

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหว้า

-- advertisement --