-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย

รหัสโรงเรียน : 710395

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ : 045291027

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย

-- advertisement --