-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง

รหัสโรงเรียน : 710080

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 045370374

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง

-- advertisement --