-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแข็งขยัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแข็งขยัน

รหัสโรงเรียน : 710082

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแข็งขยัน – โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแข็งขยัน

-- advertisement --