-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไชยชนะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไชยชนะ

รหัสโรงเรียน : 710081

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตำบลโนนสวาง – โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 0956101621

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไชยชนะ

-- advertisement --