-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ

รหัสโรงเรียน : 711052

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 156 – กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 34170

โทรศัพท์ : 045959167

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ

-- advertisement --