โลโก้โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)

รหัสโรงเรียน : 710655

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ห้วยยาง-โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)