-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2

รหัสโรงเรียน : 710940

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ : 045-366291

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2

-- advertisement --