-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 710641

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 111 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 – นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 045 – 409126

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)

-- advertisement --