-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงบาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงบาก

รหัสโรงเรียน : 710156

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

ที่อยู่ : 0 – หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 34220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงบาก

-- advertisement --