โลโก้โรงเรียนบ้านดอนชี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนชี

รหัสโรงเรียน : 710924

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ : 045849269

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนชี