-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าช้าง

รหัสโรงเรียน : 710593

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 3 – โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 0943799828

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าช้าง

-- advertisement --