-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

รหัสโรงเรียน : 710433

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาห้วยแคน สมเด็จ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34330

โทรศัพท์ : 045427107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

-- advertisement --