-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเจริญ

รหัสโรงเรียน : 710586

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านนาเจริญ สถิตย์นิมานกาล ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 045370645

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเจริญ

-- advertisement --