-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 710640

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ – นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

-- advertisement --