-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบัวทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบัวทอง

รหัสโรงเรียน : 710609

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบัวทอง – หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบัวทอง

-- advertisement --