-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 710591

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 สถิตนิมานกาล โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

-- advertisement --