-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสะพือใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะพือใต้

รหัสโรงเรียน : 710604

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 249 – โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 0441241

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะพือใต้

-- advertisement --