-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกุง

รหัสโรงเรียน : 710438

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านสร้างหว้า – หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 34330

โทรศัพท์ : 045843609

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกุง

-- advertisement --