-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองผือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผือ

รหัสโรงเรียน : 710160

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 34220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองผือ

-- advertisement --