โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 710615

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)