โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม

รหัสโรงเรียน : 710138

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220

โทรศัพท์ : 0815488486

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยสะคาม