-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

รหัสโรงเรียน : 710828

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 39/1 – คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250

โทรศัพท์ : 0810642620

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหมาก

-- advertisement --